You are here
Home > Posts tagged "ไวรัส"

14 โรคติดต่ออันตราย นอกจาก COVID-19 แล้วยังมีโรคอะไรอีกบ้าง

14 โรคติดต่ออันตราย นอกจาก COVID-19 มีอะไรบ้าง 14 โรคติดต่ออันตราย นอกจาก Covid-19 ที่ถูกยกระดับให้เป็นโรคติดต่ออันตรายล่าสุดแล้ว ยังมีโรคติดต่ออันตรายโรคไหนอีกบ้าง แล้วการเป็นโรคติดต่ออันตราย จะแตกต่างจากโรคติดต่อทั่วไปยังไงนะ โรคติดต่ออันตราย คืออะไร โรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หมายถึง โรคติดต่อที่มีความรุนแรงสูง สามารถแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว และการประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย จะช่วยเอื้อให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคมีอำนาจในการตรวจโรค กักกันโรค และป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายได้อย่างสะดวกขึ้น เช่น มีอำนาจในการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงอย่างเต็มที่ ซึ่งจะขัดขืนการตรวจไม่ได้ หรือสั่งปิดพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคได้ทันที เป็นต้น 1. กาฬโรค (Plague) โรคติดต่อที่มีพาหะมาจากหมัดของสัตว์ฟันแทะจำพวกหนู กระรอก กระแต กระต่าย ที่เมื่อเกิดการติดเชื้อ จากการที่โดนหมัดกัด จะทำให้เกิดอาการอักเสบ บวม โดยเฉพาะบริเวณขาหนีบ รักแร้ มีไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ต่อมน้ำเหลืองโต และเชื้ออาจจะลุกลามเข้าสู่กระแสเลือด ทำให้เสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง จนหัวใจวาย และอาจเสียชีวิต 2. ไข้ทรพิษ (Smallpox) หรือฝีดาษ โรคที่เคยระบาดหนักในสมัยโบราณ

Top